Proteinlerin Elektroforetik Saflaştırılması – 4

Agaroz Jel Elektroforezi

Agar ve agarozun (agaropektini olmayan agar) kullanımı nişasta jellere göre kolaydır. Agaroz daha düşük elektroozmotik etkiye sahip olduğundan daha çok tercih edilir. Agarın elektroozmotik etkisi, agaropektinin asit sülfat ve karboksilik asit gruplarından kaynaklanır.

Agaroz Jel Elektroforezi
Agaroz Jel Elektroforezi

Agaroz jelin avantajları proteinlere daha düşük afinitesi, mükemmel yoğunluk ölçmeye olanak sağlayan kurutma sonrası doğal saydamlığıdır. Genellikle 0.5-1.0g. agaroz/dl’lik bir tampon istenen jel dayanıklılığını ve iyi göç özelliklerini sağlar. Örnekler, jel içine yapılan küçük kesiklerle oluşturulan kuyucuklar içerisine uygulanır. Kuyucuklar, jelin soğutulmaya bırakıldığı sırada kalıp olarak tarakların yerleştirilmesi ile oluşur. Jel daha sonra, içine elektrotlar yerleştirilmiş ayırıcı tampon tankına daldırılır. Elektrotlar arasında bir akım oluşturan bir voltaj uygulanır. Jelden geçen bu akım genellikle 30 dakika civarında sürer ve istenen ayrışmayı sağlar. Tamponun iyonik gücü akım miktarını ve sabit bir voltajda proteinlerin hareketini sağlar. Eğer iyonik güç azsa nispeten daha çok akım yüklü proteinler tarafından taşınır. İyonik güç fazlaysa daha az akım daha kısa mesafeye hareket eden proteinler tarafından taşınır. Jelin iletken tamponla teması düzensizse akım elektrotlar arasında farklı olabilir, proteinler daha fazla akım olan yöne daha çok göçer. Elektroforez süresi çok uzun tutulacak olursa proteinler jelden tampon içine göçer. Elektroforez işlemi sırasında oluşan elektrik devresinde bir kesilme olursa ve hiç akım geçmezse proteinler bulunduğu yerden hareket etmezler.

Elektroforezden sonra jel, asetik asit gibi hafif bir sabitleyici ile muamele edilir ve proteinler göç ettikleri yerlerde çökerler. Daha sonra boyanır, jel kurutulur ve zemini açılır. Protein örnekleri, anormal proteinlerin kalitatif saptamaları için gözle incelenebilirler.

Ayrıca agaroz jel hazırlanırken karışıma katılan etidyum bromür ile boyama sağlanır. Yürütme sonrası jel, UV ışığında görüntülenerek proteinlerin hareketi, parçaları belirlenebilir.

İlgili Video

Agaroz Jel Elektroforezi

Kaynak

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.