Proteinlerin Elektroforetik Saflaştırılması – 3

Selüloz Asetat Elektroforezi

Şekil: Selüloz Asetat Elektroforez Tankı

Selülozdaki hidroksil grupları asetik anhidritle etkileşirse, selüloz, selüloz asetat membranlarının hammaddesine dönüşmek üzere asetillenir. Selüloz asetat, fiberler halinde ağsı bir yapı oluşturur. Bu ağsı yapının gözenek büyüklüğü, selülozun asetilasyon miktarıyla belirlenir. Selüloz asetat ile asetillenmemiş kısmı oluşturan selüloz nitratın oranı, bu gözenek büyüklüğünü beliler. Serum örnekleri (0.3-2.0 μL) genellikle önceden tamponla ıslatılmış selüloz asetat plaklarına bir “twin wire” aplikatörle uygulanır. Bu amaç için bir lamel veya mikropipet de kullanılabilir. Selüloz asetat membranları, selüloz asetatı çözmek için gerekli bir çözücü ve bunun etkisinin gerçekleşmesi için diğer bir çözücü karışımıyla muamele edilerek dansitometri için saydam hale getirilebilir. Selüloz asetat lifleri çözücünü etkisiyle kısmen çözülür ve tek parça halinde birleşir. Böylece orjinal hava boşlukları elimine edilmiş olur.

Şekil: Selüloz Asetat

Selüloz asetat plakların avantajları vardır. Aktivite boyaması için uygundur. Ucuzdur, hazır bulunabilir. Saydam hale getirilebilir ve protein boyası ile de boyanabilir. Bu elektroforez çeşidinin diğer bir avantajı ayırma hızı (20 dak.-1 saat) ve uzun bir süre boyunca saydam membranların saklanabilmesidir.

Ancak rezolüsyon jeldeki kadar iyi değildir. En önemli dezavantajı da standardizasyonu iyi değildir. Aynı firmaca üretilen aynı parti içinde bile farklılıklar görülebilir.

Kullanılan Malzemeler

• Selüloz asetat elektroforezi için uygun bir yürütme tankı

• 200-300 V elektrik potansiyelinde 50 ma (miliamper) e kadar akım üretebilen güç kaynağı

• Selüloz asetat şeritler

• Barbitürat tampon, 0.10 M, pH 8.6: 73 g Sodyum barbitürat, 9 g dietil barbitürik asit, 4000 ml su. Tanklara konulan, şeritleri ıslatan tampon 0.03 M olmalıdır.

• Amido black boyası: 10 g Amido black (Naphtol blue black), 400 ml metil alkol, 400 ml distile su, 100 ml glasial (buzsu) asetik asit.

• Yıkama çözeltisi: 600 ml metil alkol, 200 ml distile su, 100 ml glasial asetik asit.

• Bir çeşit yoğunluk ölçer.

Kaynaklar

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.