Otoimmün Hastalıklarına Karşı Gastrointestinal (GI) Sistem Bakterileri

Otoimmün Hastalıklarına Karşı Gastrointestinal (GI) Sistem Bakterileri

Hayatın erken dönemlerinde GI sistem bakterilerinin (gut mikropları) otoimmün hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu farelerde gösterildi. Bu çalışma ile dişilerde multipl skleroz, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların daha çok görülmesinin nedenini açıklayacak bir takım bulgular elde edildi.

Araştırmacılar otoimmün diyabet (tip 1) riski yüksek olan dişi farelere erkek farelerden aldıkları gut bakterilerini verdiler. Yüksek risk faktörlü farelerin % 85’inde genetik etmenlerden dolayı tip 1 diyabetin oluştuğunu gözlemlediler. Fakat tedavi uygulanan gruptaki farelerin sadece % 25’inde otoimmün diyabet gelişti.
Bir diğer sonuç ise gut bakterilerinin cinsiyet hormonları üzerine etkisinin keşfedilmesi oldu. Dişilere erkeklerden alınan gut mikropları verildiğinde dişilerin testosteron hormon seviyelerinin arttığı gözlemlendi. Bu sürpriz sonuç ile akla gut bakteri bileşimdeki farklılığın cinsiyet oluşumu üzerine etkisi olabileceği fikri doğdu. Araştırmacılar hormon seviyelerindeki bu değişiklik ile immün cevabın düzenlendiğini ileri sürdü.
Tüm bu sonuçlar hijyen hipotezini doğrular nitelikte. Kısaca hijyen hipotezi, mikroplarla etkileşimimizin azalması ile otoimmün ve inflamatuar hastalıkların arttığını ileri sürer (ayrıca bkz: eksisözlük, ilgili kısım).

Alerji tedavisinde gut bakterileri isimli makale için medikalakademi

Kaynak: labspaces
Resim: labspaces
Makale: Sciencemag

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.