Obeziteye Karşı Yeni Bir Mekanizma

Obezite ile Savaşta Yeni Bir Yöntem

Obez kişilerde kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve diğer bazı kronik hastalıkların görülme riski yüksek olduğundan obezite ile savaş obez kişi sayısının çok olduğu günümüzde ayrı bir önem kazanmaktadır.
Araştırmacılar farelerde obeziteyi tirozin-protein kinaz-2 (Tyk2) olarak bilinen bir enzimin üretimini düzelterek yenmeyi başardılar. Önceki araştırmalarda bu enzimin göğüs kanseri metastazını ve büyümesini baskılayabileceğini keşfeden araştırmacılar şimdi bu enzimin obeziteyi giderebileceğini gösterdiler.
Jak tirozin kinaz ailesinden olan Tyk2’nin ifade edilmediği durumlarda farelerde obezlik görüldü. Bunun sebebinin ise kahverengi adipoz dokunun (KAD) anormal gelişimi olduğu keşfedildi. Araştırmacılar Tyk2’nin tekrar ifade edilebilmesini transkripsiyon-3 aktivatörü ve sinyal dönüştürücü olarak bilinen bir proteinin (Stat3) ekspresyonu ile sağladılar. Stat3 hücre içinde birkaç prosesten sorumlu olan genlerin ekspresyonuna sağladı. Stat3, PR domain içeren 16 olarak bilinen bir protein ile kompleks oluşturarak KAD gelişimini düzeltti ve obeziteyi durdurdu.

Araştırmacılar yaptıkları bu çalışma ile çok ilginç sonuçlar elde ettiklerini fakat bununla beraber cevaplanmamış birçok sorunun hala olduğunu belirtiyorlar.

Kısa teorik bilgi: Yağ Dokuları

İki tip yağ dokusu vardır: Kahverengi adipoz dokusu (KAD), beyaz adipoz doku (BAD). BADlar enerji depolama merkezleridir. KADlar ise vücut sıcaklığını sürdürmek için enerji harcanmasında görevlidir. KAD depolarının her memelide bulunduğu biliniyor. Fakat bilim adamları bu depoların sadece yeni doğanlarda aktif olduğunu yetişkin bireylerde aktif olmadığını düşünüyorlardı. Son dört yılda bilim adamları KADların yetişkinlerde bulunduğunu ve enerji harcanmasının düzenlenmesinde rol oynadığını buldular. Ayrıca araştırmacılar KADlardaki aktivite azlığının metabolik sendrom ile ilişkili olduğunu keşfettiler.

Kaynak: Labspaces
Makale: Cell Metabolism

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.