Moleküler Floresans Spektroskopisi Cihazı

Moleküler Floresans Spektroskopisi

 

Şekil 1: Moleküler Floresans Spektroskopisi

 

Şekil 2: Bir Steady-State floresans spektrometre cihazı. 1- Xenon Arc lamba yuvası ve lamba. 2-Ayarlanabilir slitler. 3- Uyarma monokromatörü. 4- Örnek kompartımanı. 5- Siper. 6- Filtre tutucular. 7- Uyarma emisyon mercekleri. 8- Küvet tutucu. 9- Emisyon giriş kapağı. 10- Uyarma düzeltme birimi. 11- Emisyon monokromatörü. 12- Foto çoğaltıcı

Işık Kaynakları

– Ksenon Ark Lambası (geniş dalga boyu aralığı)

– Yüksek Basınç Civa Lambası (yüksek şiddetli ışık üretir fakat aralığı geniş değil)

– Civa-Ksenon Ark Lambası (UV bölgesinde yüksek şiddetli ışık üretir)

– Tungsten (Volfram) – Halojen Lambalar

– Işık Yayan Diyotlar (LED)

 

Şekil 3: Ksenon Ark Lambası

Şekil 4: LED (Light Emission Diodes)

Monokromatörler

– Prizma

– Kırınım Ağı

– Filtre

Camdan ya da kuartzdan yapılmışlardır.

En çok kullanılan monokromatör kırınım ağıdır.

Kırınım Ağı

Bir cismin dalga hareketi ile hareket ettiğini söyleyebilmek için cismin kırınım, girişim, kutuplanma, kırılma, yansıma gibi fiziksel olaylara sebep olduğunu gözlemlemek gerekir. Bu olaylar gözlenebiliyorsa o zaman dalga hareketinden söz edilir. Görünür (optik) ışığın dalgalar biçiminde hareket ettiği 1800’lerin başından itibaren yapılan girişim, kırınım ve kutuplanma deneyleri ile anlaşılmıştır. Özellikle ışığın kırınımının incelenmesi görünür bölgedeki ışığın dalga boyu ve frekansının hesaplanmasını sağlamıştır. Işığın kırınımı şu şekilde ifade edilebilir: bir ışık demeti dar bir yarıktan (ışığın dalga boyunun bir kaç katı genişlikte) ya da keskin-kenarlı (jilet gibi) bir engelden geçmeye zorlandığında dalgalara has olan girişim ve kırınım özelliklerini gösterir, yani engelin köşelerini dönerken bükülür ve deliklerden geçtikten sonra her yönde yayılır. Dalgalardaki kırınım ve girişim farklı dalgaların aynı anda aynı noktada üst üste gelerek birbirini güçlendirmesi veya zayıflatmasının sonuçlarıdır.

Işığın kırınımında kullanılan kırınım ağı ışığı geçirmeyen düzlemsel bir madde üzerinde ışığın geçebileceği birbirine çok yakın yarıklar oluşturularak üretilebilir. Kırınım ağından ışık demeti geçirilerek elde edilen kırınım deseni ışığın farklı dalga boylarının incelenmesi için çok yararlı bir araç olarak kullanılabilir. Tek bir dalga boyu ile yayılan (monokromatik) bir ışık demetinin Işığın kırınımında kullanılan kırınım ağı ışığı geçirmeyen düzlemsel bir madde üzerinde ışığın geçebileceği birbirine çok yakın yarıklar oluşturularak üretilebilir. Kırınım ağından ışık demeti geçirilerek elde edilen kırınım deseni ışığın farklı dalga boylarının incelenmesi için çok yararlı bir araç olarak kullanılabilir.

Fotonun dalga boyu arttıkça enerjisi azalır. Bu durumdan yola çıkılarak ışık dalga boyu spektrumu sayı doğrultusunda sağ tarafa gidildikçe enerji artar. Planck’ın ortaya koyduğu

E= h*c/λ formülünden yola çıkılarak dalga boyu olan λ ile enerji arasında ters orantı olduğunu söyleyebiliriz.

Dedektörler

Duyarlı floresans cihazlarda foto çoğaltıcı tüpler en yaygın kullanılan dedektörlerdir. Bunlar, genellikle artırılmış sinyal/ gürültü oranları elde etmek için bazen dedektörlerin soğutulması gerekir.

Kaynaklar Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Diğer İlgili Sayfalar

Floresans ve Fosferasansı Etkileyen Etmenler

Moleküler Floresans Spektroskopisi

Uygulama Alanları

Moleküler Floresans Spektroskopisi – Kavramlar

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.