Matematiksel modelleme çıkmış vize soru örnekleri

Matematiksel modelleme dersinin önceki yıllarda sorulmuş 2. vizelerinden örnek sorular:

1) A→B reaksiyonu hacmi 40 lt olan geri karıştırmalı reaktörde gerçekleşmektedir. reaksiyon  hız denklemi rA = k. CA şeklindedir. Reaksiyon hız sabiti k= 0.5 dk-1 dır. A’nın reaktöre beslenme debisi F=5 lt/dk ve konsantrosyonu 2 mol/lt dir.

a) Reaktör çıkışında kararlı hal CA konsantrasyonunu bulunuz.

b) Reaktörün temizlenmesi amacıyla t=0 anında a beslemesi kesilirken aynı anda reaktöre 5 lt/dk debi ile saf su verilmeye başlanmıştır. Reaktör çıkışında CA konsantrasyonunun 0.001 mol/lt ye düştüğünde reaktör temizlenmiş sayıldığına göre reaktör ne kadar sürede temizlenir?

2) 70 derecede Silikajel taneciklerinin üzerine n-hekzanın adsorsiyon denge verileri aşağıda verilmiştir.Adsorsiyon denge sabiti ve toplam su miktarını bularak denge izotermlerini deneysel verilerle birlikte aynı grafik üzerinde gösteriniz.

C6H14 kısmi basıncı ,atm                                   Adsorblanmış C6H14, g mol /g jel

0.002                                                                                10.5x 10-5

3) Polimerik bir jel içinde sabitlenen E. herbicola hücreleri kullanılarak katekol’ün katalizlenmesi sonucu levodopa üretilmektedir. Katekol’ün başlangıç konsantrasyonu 0.0270 M’dır. Aşağıdaki verileri kullanarak Michaelis- Menten kinetik modeli önerin. Deneysel verilerle kinetik model sonuçlarını aynı grafik üzerinde karşılaştrınız.

Zaman (sa)                                    0.25           .                                .                             .                   .

Katekol dönüşümü(%)               11.1           .                                 .                             .                    .

 

 

Matematiksel modelleme çıkmış vize soru örnekleri” için 3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.