Lambert-Beer Yasasından Sapmalar

Lambert-Beer Yasasından Sapmalar

1. Derişim Etkisi

10-2 M dan daha derişik çözeltilerde sapma olur. Artan tanecik sayısı nedeniyle taneciklerin etkileşimleri artar ve molar soğurma katsayısı değişir. Ortamdaki soğurum yapmayan türler fazla ise de sapma olur. Kırılma indisi derişimle artar. Ancak bu düzeltilebilir. 10-2 M dan daha derişik çözeltilerde kırılma indisi önemsizdir. Lambert-Beer eşitliği sadece seyreltik çözeltiler için geçerlidir. Geçerlilik limitleri farklı maddelerde farklılıklar gösterir. Genel kural olarak, 0,5 – 0,6 absorpsiyona kadar absorpsiyon gösteren her madde Lambert-Beer kanununa uyar.

2. Kimyasal Sebepler

Soğurma yapan türün derişimi kimyasal reaksiyonlar sonucu değişiyorsa absorbans da değişir. Ortamdaki asitler ve çözgen önemli etkendir.

3. Cihazdan Kaynaklanan Sebepler

Etkin bant genişliği (ebg) geniş olan cihazlarda seçimlilik az olacaktır. Çünkü dalga boyu aralığı biraz fazla olacağı için soğurma yapan başka türlerde ölçülmüş olur. Cihazın parçalarından kaynaklanan saçılmalar ve yansımalar dedektöre ulaşırsa yanlış değerler elde edilir.

Kaynaklar Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

UV ile ilgili diğer sayfalar

UV-Vis Deneyi

UV-Vis Bölgesinde Elektronik Geçiş Türleri

Kromofor ve Okzokrom

Lambert-Beer Yasası

Lambert-Beer Yasasından Sapmalar

Uygulama Alanları

Etkileyen Etmenler

Küvetlerle Alakalı Bilgi

Kör (blank, baseline) Alma ile Alakalı

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.