Kromofor ve Okzokrom

Kromofor Nedir? Okzokrom Nedir?

Bir molekülün UV-Görünür bölgede absorbsiyon yapan grubuna kromofor denir. Okzokrom ise kromoforun soğurma dalga boyunu ve şiddetini etkileyen kromofora bağlı gruptur.

Şekil 3: Tirozin Amino Asitinin Kromofor ve Okzokrom Grupları

UV ile ilgili diğer sayfalar

UV-Vis Deneyi

UV-Vis Bölgesinde Elektronik Geçiş Türleri

Kromofor ve Okzokrom

Lambert-Beer Yasası

Lambert-Beer Yasasından Sapmalar

Uygulama Alanları

Etkileyen Etmenler

Küvetlerle Alakalı Bilgi

Kör (blank, baseline) Alma ile Alakalı

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.