IR Spektroskopisinin Uygulama Alanları

IR Spektroskopisinin Uygulama Alanları

1. Yapı Bulunması

IR spektrumu pek çok grup için karakteristik pikler verir. Böylece spektrumunu aldığımız maddede hangi karakteristik grupların olduğunu anlamamız, dolayısıyla maddenin yapısını anlamamız kolay olur. Ayrıca molekül yapısının değişmesi ile karakteristik grup piklerinin yerlerinin kayması da bizim için önemlidir.

2. Kalitatif Analiz

Toplam IR spektrumu her bir madde için karakteristiktir. Binlerce maddenin IR spektrumları alınarak kataloglar hazırlanmıştır. Bunlarla elde edilen Spektrum karşılaştırılarak maddenin tanımı yapılabilir.

3. Hidrojen Bağının Bulunması

Karakteristik grup pikleri eğer molekülde hidrojen bağı varsa daha yüksek dalga boylarına kayar. Örneğin O-H grubu normalde 3600/3650 cm-1 de absorbsiyon yaptığı halde hidrojen bağı olduğunda bu absorbsiyon 3500-3600 cm-1’e kayar. Bu da molekülde hidrojen bağının belirtilmesi için önemli bir özelliktir.

4. Atomlar Arası Bağ Uzunluklarının ve Açılarının Bulunması

IR spektroskopisinde titreşim hareketlerinin frekansı kuvvet sabitleri ile orantılıdır. Kuvvet sabitlerinde de bağ uzunluklarını ve bağlar arasındaki açıları hesaplamak mümkündür.

5. Saflık Kontrolü ve Endüstride Kullanılması

Maddede safsızlık bulunması halinde elde edeceğimiz spektrum saf madde spektrumundan farklı olacaktır. Bazı piklerin sivriliği kaybolacak veya bazı yeni pikler gözlenecektir. Endüstride görülen safsızlıklar genelde reaksiyona girmemiş maddeler ile istenmeyen yan ürünlerdir.

6. Kantitatif Analiz

Başlıca iki şekilde yapılabilir:

a. Lambert – Beer Kanununa Göre: Burada hücre kalınlığını bilmemiz gereklidir, bunun ölçülmesi ise hem çok zor hem de çok duyar değildir.

b. Kalibrasyon Eğrisi İle: Bu yöntem diğerine göre daha duyarlı olsa da vakit alıcıdır. Önce konsantrasyonu alınacak maddenin birçok farklı konsantrasyonda çözeltileri hazırlanır ve bu maddenin karakteristik bir frekansta her bir konsantrasyon için gözlenen absorbsiyon konsantrasyona karşı grafiğe geçirilir. Konsantrasyonu bilinmeyen bir çözeltinin aynı koşullarda gösterdiği absorbsiyonun grafikteki karşılığı bize bu maddenin konsantrasyonunu verir.

7. Kimyasal Reaksiyonların İzlenmesi

Bir sentez sırasında moleküller birbirlerini fonksiyonel gruplarından bağlanıyorsa fonksiyonel gruplarının verdiği piklerle sentezimizin ilerleyip ilerlemediğini anlayabiliriz. Başlangıçta çok güçlü olan fonksiyonel grup pikleri sentez ilerledikçe bu fonksiyonel grupların kaybolması ile başlangıçta görülen pikler de kaybolacaktır.

Kaynaklar Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

IR ile alakalı diğer yazılar

IR deneyi

FTIR

IR Spektroskopisinin Uygulama Alanları

Örnek Hazırlama

Spektrum Alma ve Yorumlama

Kör (Blank-Baseline) Alma Nedir?

Küvetler

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.