IR Spektroskopisinde Spektrum Alma ve Yorumlama

Spektrum Alma ve Yorumlama

Background alındıktan sonra numunenin spektrumu bilgisayar programı yardımıyla alınır. Spektrumda çeşitli bağ titreşimleri için gözlenen IR bantları yaklaşık olarak teorik olarak hesaplanan frekans değerlerinde gözlenir ve bu bantlar aynı grubu içeren çok farklı moleküllerde de birbirine yakın değerlerdedir. Bundan yararlanarak bir molekülde hangi kimyasal bağların bulunduğu IR spektrumunun incelenmesiyle anlaşılabilir. Hangi kimyasal bağların hangi dalga sayısı değerlerinde gözleneceği çeşitli tablolarla düzenlenmiştir. Bu tablolara korelasyon tabloları denir.

IR spektroskopisi yöntemiyle, bir maddenin yapısının incelenmesi için, incelenecek madde saflaştırıldıktan sonra spektrumu kaydedilir. Spektrumdaki piklerin dalga sayısı değerleri belirlenir ve bu dalga sayısı değerleri korelasyon tabloları ile karşılaştırılarak o molekülde hangi kimyasal bağların bulunduğu belirlenir. Spektrumdan elde edilen bilgiler o molekülün element analizi fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi bilgilerle birleştirilerek molekülün yapısı belirlenir. En son olarak da eldeki spektrum bilinen bileşiklerin aynı koşullarda çekilmiş bilinen madde spektrumlarıyla karşılaştırılır ve maddenin hangi madde olduğuna karar verilir.

4000 cm-1 – 1300 cm-1 (Belirgin Fonksiyonel Grup Bölgesi)

IR spektrumlarında 4000 cm-1 – 1300 cm-1 arasında izlenen pikler molekülde bulunan çeşitli fonksiyonel gruplara ait piklerdir. Spektumun bu bölgesinin değerlendirilmesiyle o molekülde hangi fonksiyonel grupların olup olmadığı anlaşılabilir. Bu nedenle bu bölgeye belirgin fonksiyonel grup bölgesi denir. Bu bölgede gözlenen piklerin şiddetleri yüksektir ve kolaylıkla her bir pikin hangi fonksiyonel gruba ait olduğu belirlenebilir.

1300 cm-1 – 400 cm-1 (Parmak izi bölgesi)

1300 cm-1 – 400 cm-1 arasında gözlenen pikler ise molekülün yapısından çok etkilenir. Bu bölgede gözlenen piklerin tümü, incelenen moleküle özgüdür. Yani spektrumun bu bölgesi incelenen molekülün parmak izi gibidir. Bu nedenle spektrumun bu bölgesine parmak izi bölgesi denir ve bu bölgede gözlenen piklerin her birinin hangi titreşime ait olduğu kolaylıkla belirlenemeyebilir.

Kaynaklar Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

IR ile alakalı diğer yazılar

IR deneyi

FTIR

IR Spektroskopisinin Uygulama Alanları

Örnek Hazırlama

Spektrum Alma ve Yorumlama

Kör (Blank-Baseline) Alma Nedir?

Küvetler

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.