Hücreler Otofajiye Nasıl Giriyorlar?

Otofajiyi Düzenleyen Moleküler Mekanizma

Araştırmacılar, hücrelerin olumsuz koşullarda hayatta kalabilmeleri için kullandıkları bir stres cevabı olan otofajinin moleküler düzenleme mekanizmasını keşfettiler.
Otofaji, etimolojik olarak hücrenin kendisini yemesidir (oto: kendi; faji: yemek). Kısacası otofaji bir hücrenin kendi ürettiği enzimlerle kendini sindirmesidir. Bir çeşit programlı hücre ölümüdür (apoptoz). Otofaji genelde hücrenin yeterli besin alamadığı durumlarda, enfeksiyona uğradığında ya da ribozom, mitokondri gibi organellerinin hatalı üretilmesi ile hücrenin zarar gördüğü durumlarda aktivite olunur.
Araştırmacılar hücrelerde enerji kullanımını düzenleyen ve kontrol eden AMPK adlı enziminin otofajik enzimlerini de kontrol ettiğini buldular. AMPK bu etkisini Vps34 kinaz olarak adlandırılan bir enzim sınıfının farklı komplekslerini düzenleyerek gerçekleştiriyor. Bazı Vps34 enzimleri hücre içi vezikül taşınımında görev yapıyorken diğer enzim kompleksleri otofajide rol oynuyorlar. Araştırmacılar AMPK’nın otofajik olmayan enzimleri inhibe ettiğini, ayrıca otofajikleri aktive ettiğini görmüşler. Bir diğer protein olan ATG14L de Vps34 kompleksinin AMPK enzimi ile aktif ya da pasif hale geçeceğini belirlediğini görmüşler.

Otofajideki bozukluk ne gibi sonuçlar doğurur?

Otofajideki bozukluklar ile kanser ve nörodejeneratif bozuklar gibi birçok hastalık ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca içinde zararlı, hasarlı organeller bulunduran hücre yığınları ve yaşlanma da gözlemlenmiştir.

Kaynak: sciencedaily
Makale: Cell

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.