Genel, Organik ve Biyokimya için Laboratuvar Deneyleri

Genel, Organik ve Biyokimya için Laboratuvar Deneyleri

Kitabın Orijinal Adı: Laboratory Experiments for General, Organic and Biochemistry 4th Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): Bettelheim ve Landesberg

 

Kitap İçeriği:

 

DENEY 1: Laboratuvar Teknikleri

(Laboratory techniques: use of the laboratory gas burner; basic glassworking)

 

DENEY 2: Laboratuvar Ölçümleri

(Laboratory measurements)

 

DENEY 3: Yoğunluk Belirleme

(Density determination)

 

DENEY 4: Bir Karışımından Bileşenlerin Ayrımı

(The separation of the components of a mixture)

 

DENEY 5: Bir Karışımını Distilasyon ile Ayrımı

(Resolution of a mixture by distillation)

 

DENEY 6: Bir Bileşiğin Ampirik Formülü: Sabit Bileşen Yasası

(The empirical formula of a compound: the Law of Constant Composition)

 

DENEY 7: Bir Metal Oksit Formülünün Belirlenmesi

(Determination of the formula of a metal oxide)

 

DENEY 8: Kimyasal Tepkime Sınıfları

(Classes of chemical reactions)

 

DENEY 9: Tüketici Ürünlerinin Kimyasal Özellikleri

(Chemical properties of consumer products)

 

DENEY 10: Su Analizi

(Water Analysis)

 

DENEY 11: Kalorimetre

(Calorimetry: the determination of the specific heat of a metal)

 

DENEY 12: Boyle Kanunu

(Boyle’s Law: the pressure–volume relationship of a gas)

 

DENEY 13: Charles Kanunu

(Charles’s Law: the volume–temperature relationship of a gas)

 

DENEY 14: Gazların Özellikleri

(Properties of gases: determination of the molecular weight of a volatile liquid)

 

DENEY 15: Kimyasalların Fiziksel Özellikleri

(Physical properties of chemicals: melting point, sublimation and boiling point)

 

DENEY 16: Entropi

(Entropy, a measure of disorder)

 

DENEY 17: Çözünürlük ve Çözeltiler

(Solubility and solutions)

 

DENEY 18: Hidrasyon Suyu

(Water of hydration)

 

DENEY 19: Koligatif Özellikler

(Colligative properties: freezing point depression and osmotic pressure)

 

DENEY 20: Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler

(Factors affecting rate of reactions)

 

DENEY 21: Kimyasal Denge Yasası ve Le Chatelier İlkesi

(Law of chemical equilibrium and Le Chatelier’s principle)

 

DENEY 22: pH ve Tampon Çözeltiler

(pH and buffer solutions)

 

DENEY 23: Titrasyon ile Sirke Analizi

(Analysis of vinegar by titration)

 

DENEY 24: Antasid Tabletlerin Analizi

(Analysis of antacid tablets)

 

DENEY 25: Gıdalarda Sülfür Dioksit Ölçümü

(Measurement of sulfur dioxide preservative in foods)

 

DENEY 26: Organik Bileşiklerin Yapısı

(Structure in organic compounds: use of molecular models)

 

DENEY 27: Streokimya

(Stereochemistry: use of molecular models)

 

DENEY 28: Hidrokarbonların Teşhisi

(Identification of hydrocarbons)

 

DENEY 29: Kolon ve Kağıt Kromatografisi

(Column and paper chromatography; separation of plant pigments)

 

DENEY 30: Alkol ve Fenollerin Teşhisi

(Identification of alcohols and phenols)

 

DENEY 31: Aldehit ve Ketonların Teşhisi

(Identification of aldehydes and ketones)

 

DENEY 32: Karboksilik Asit ve Esterlerinin Özellikleri

(Properties of carboxylic acids and esters)

 

DENEY 33: Aminlerin ve Amitlerin Özellikleri

(Properties of amines and amides)

 

DENEY 34: Polimerizasyon Reaksiyonları

(Polymerization reactions)

 

DENEY 35: Asetilsalisilik Asiti Hazırlanışı

(Preparation of acetylsalicylic acid (aspirin))

 

DENEY 36: Aspirin Haplarında Aktif Bileşenin Ölçümü

(Measurement of the active ingredient in aspirin pills)

 

DENEY 37: Çay Yapraklarında Kafeinin İzolasyonu

(Isolation of caffeine from tea leaves)

 

DENEY 38: Karbonhidratlar

(Carbohydrates)

 

DENEY 39: Bir Sabunun Yapılışı ve Özellikleri

(Preparation and properties of a soap)

 

DENEY 40: Bir El Kreminin Yapılışı

(Preparation of a hand cream)

 

DENEY 41: Mısır Yağından Yağ Asitlerinin Ekstraksiyonu ve Adlandırılması

(Extraction and identification of fatty acids from corn oil)

 

DENEY 42: Yağların Analizi

(Analysis of lipids)

 

DENEY 43:Amino Asitlerin İTK Ayırımı

(TLC separation of amino acids)

 

DENEY 44: Amino Asitlerin Asit-Baz Özellikleri

(Acid–base properties of amino acids)

 

DENEY 45: Kazeinin İzolasyonu ve Teşhisi

(Isolation and identification of casein)

 

DENEY 46: Mayalardan DNA İzolasyonu ve Analizi

(Isolation and identification of DNA from yeast)

 

DENEY 47: DNA Viskozitesi ve İkincil Yapısı

(Viscosity and secondary structure of DNA)

 

DENEY 48: Ürenin Ayrışmasını Katalize Eden Üreazın Kinetiği

(Kinetics of urease catalyzed decomposition of urea)

 

DENEY 49: İzositrat Dehidrojenaz

(Isocitrate dehydrogenase—an enzyme of the citric acid cycle)

 

DENEY 50: Gıdalarda C Vitaminin Kantitatif Analizi

(Quantitative analysis of vitamin C contained in foods)

 

DENEY 51: Margarinde A Vitaminin Analizi

(Analysis of vitamin A in margarine)

 

DENEY 52: İdrar Analizi

(Urine analysis)

İndirme Kanalı

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Genel, Organik ve Biyokimya için Laboratuvar Deneyleri

Genel, Organik ve Biyokimya için Laboratuvar Deneyleri

Kitabın Orijinal Adı: Laboratory Experiments for General, Organic and Biochemistry 4th Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): Bettelheim ve Landesberg

 

Kitap İçeriği:

 

DENEY 1: Laboratuvar Teknikleri

(Laboratory techniques: use of the laboratory gas burner; basic glassworking)

 

DENEY 2: Laboratuvar Ölçümleri

(Laboratory measurements)

 

DENEY 3: Yoğunluk Belirleme

(Density determination)

 

DENEY 4: Bir Karışımından Bileşenlerin Ayrımı

(The separation of the components of a mixture)

 

DENEY 5: Bir Karışımını Distilasyon ile Ayrımı

(Resolution of a mixture by distillation)

 

DENEY 6: Bir Bileşiğin Ampirik Formülü: Sabit Bileşen Yasası

(The empirical formula of a compound: the Law of Constant Composition)

 

DENEY 7: Bir Metal Oksit Formülünün Belirlenmesi

(Determination of the formula of a metal oxide)

 

DENEY 8: Kimyasal Tepkime Sınıfları

(Classes of chemical reactions)

 

DENEY 9: Tüketici Ürünlerinin Kimyasal Özellikleri

(Chemical properties of consumer products)

 

DENEY 10: Su Analizi

(Water Analysis)

 

DENEY 11: Kalorimetre

(Calorimetry: the determination of the specific heat of a metal)

 

DENEY 12: Boyle Kanunu

(Boyle’s Law: the pressure–volume relationship of a gas)

 

DENEY 13: Charles Kanunu

(Charles’s Law: the volume–temperature relationship of a gas)

 

DENEY 14: Gazların Özellikleri

(Properties of gases: determination of the molecular weight of a volatile liquid)

 

DENEY 15: Kimyasalların Fiziksel Özellikleri

(Physical properties of chemicals: melting point, sublimation and boiling point)

 

DENEY 16: Entropi

(Entropy, a measure of disorder)

 

DENEY 17: Çözünürlük ve Çözeltiler

(Solubility and solutions)

 

DENEY 18: Hidrasyon Suyu

(Water of hydration)

 

DENEY 19: Koligatif Özellikler

(Colligative properties: freezing point depression and osmotic pressure)

 

DENEY 20: Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler

(Factors affecting rate of reactions)

 

DENEY 21: Kimyasal Denge Yasası ve Le Chatelier İlkesi

(Law of chemical equilibrium and Le Chatelier’s principle)

 

DENEY 22: pH ve Tampon Çözeltiler

(pH and buffer solutions)

 

DENEY 23: Titrasyon ile Sirke Analizi

(Analysis of vinegar by titration)

 

DENEY 24: Antasid Tabletlerin Analizi

(Analysis of antacid tablets)

 

DENEY 25: Gıdalarda Sülfür Dioksit Ölçümü

(Measurement of sulfur dioxide preservative in foods)

 

DENEY 26: Organik Bileşiklerin Yapısı

(Structure in organic compounds: use of molecular models)

 

DENEY 27: Streokimya

(Stereochemistry: use of molecular models)

 

DENEY 28: Hidrokarbonların Teşhisi

(Identification of hydrocarbons)

 

DENEY 29: Kolon ve Kağıt Kromatografisi

(Column and paper chromatography; separation of plant pigments)

 

DENEY 30: Alkol ve Fenollerin Teşhisi

(Identification of alcohols and phenols)

 

DENEY 31: Aldehit ve Ketonların Teşhisi

(Identification of aldehydes and ketones)

 

DENEY 32: Karboksilik Asit ve Esterlerinin Özellikleri

(Properties of carboxylic acids and esters)

 

DENEY 33: Aminlerin ve Amitlerin Özellikleri

(Properties of amines and amides)

 

DENEY 34: Polimerizasyon Reaksiyonları

(Polymerization reactions)

 

DENEY 35: Asetilsalisilik Asiti Hazırlanışı

(Preparation of acetylsalicylic acid (aspirin))

 

DENEY 36: Aspirin Haplarında Aktif Bileşenin Ölçümü

(Measurement of the active ingredient in aspirin pills)

 

DENEY 37: Çay Yapraklarında Kafeinin İzolasyonu

(Isolation of caffeine from tea leaves)

 

DENEY 38: Karbonhidratlar

(Carbohydrates)

 

DENEY 39: Bir Sabunun Yapılışı ve Özellikleri

(Preparation and properties of a soap)

 

DENEY 40: Bir El Kreminin Yapılışı

(Preparation of a hand cream)

 

DENEY 41: Mısır Yağından Yağ Asitlerinin Ekstraksiyonu ve Adlandırılması

(Extraction and identification of fatty acids from corn oil)

 

DENEY 42: Yağların Analizi

(Analysis of lipids)

 

DENEY 43:Amino Asitlerin İTK Ayırımı

(TLC separation of amino acids)

 

DENEY 44: Amino Asitlerin Asit-Baz Özellikleri

(Acid–base properties of amino acids)

 

DENEY 45: Kazeinin İzolasyonu ve Teşhisi

(Isolation and identification of casein)

 

DENEY 46: Mayalardan DNA İzolasyonu ve Analizi

(Isolation and identification of DNA from yeast)

 

DENEY 47: DNA Viskozitesi ve İkincil Yapısı

(Viscosity and secondary structure of DNA)

 

DENEY 48: Ürenin Ayrışmasını Katalize Eden Üreazın Kinetiği

(Kinetics of urease catalyzed decomposition of urea)

 

DENEY 49: İzositrat Dehidrojenaz

(Isocitrate dehydrogenase—an enzyme of the citric acid cycle)

 

DENEY 50: Gıdalarda C Vitaminin Kantitatif Analizi

(Quantitative analysis of vitamin C contained in foods)

 

DENEY 51: Margarinde A Vitaminin Analizi

(Analysis of vitamin A in margarine)

 

DENEY 52: İdrar Analizi

(Urine analysis)

İndirme Kanalı

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.