Erken Nakil Reddinde Biyobelirteçler: Kronik Kalp Reddi Belirteçleri

Erken Nakil Reddinde Biyobelirteçler: Kronik Kalp Reddi Belirteçleri

Günümüzde kalp nakili yapılan hastalarda kronik reddin gerçekleştiği ancak kalbin işlevselliğinin geri dönüşümsüz olarak tehlikeye girdiği zaman anlaşılmaktadır. Araştırmacılara göre uzun yıllar içinde gelişen bu red her nakil yapılan hastada görülür. Bu sebeple bu sorun ile uğraşan bir takım bilim adamı kronik reddi daha önceden saptamak için bir takım faktörleri incelediler.


Akut reddin saptanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu bir takım özel faktörler bulunmuştu. Günümüzde bu sayede bilim adamları akut kalp reddini önceden teşhis edip hemen müdahale edebiliyorlar. Doktorlar genellikle akut reddi önlemek için siklosporin gibi immünobaskılayıcılar kullanıyorlar. Araştırmacılar akut reddin teşhisinde kullanılan faktörlerin seviyelerini inceleyerek kronik reddi önceden saptayıp saptayamayacaklarını denediler.
Deneysel çalışmanın temeli hasara karşı kan damarlarının cevabını ölçmek. Araştırmacılar kalp nakli hastalarında en yaygın kronik ret çeşidi olan kardiyak allogreft vaskülopati ile ilgili biyomarkırları (biyobelirteçleri) araştırmışlar. Nakil kan damarlarına verilen zarardan dolayı, endotelyal hücreleri yara bölgesini kapatıp damar zedelenmesi ile ilgili faktörleri salgılıyor. Dolayısıyla bu faktörlerin seviyelerini ölçmek kronik reddin bir belirteci olabilir. Bunun için araştırmacılar, kan damarlarının onarımı ve çoğalmasını uyaran toplam 55 anjiyogenik proteinin seviyesini ölçmüşler. Analizler ve istatistiksel değerlendirmeler sonucu kronik ret ile ilgili üç aday biyobelirteç bulmuşlar. Bunlardan ikisi kan damarlarının büyümesini uyaran vasküler endotelyal büyüme faktörünün (vascular endothelial growth factor, VEGF) iki çeşidi (VEGF-C ve VEGF-A); diğeri ise pıhtılaşmayı sağlayan ve yara onarımı ile ilgili bir faktör olan trombosit faktör 4 (platelet factor 4, PL4). Bu faktörlerin seviyelerinin ölçülmesi ile % 98 doğrulukta teşhis koymuşlar. Araştırmacılar orta düzeyde kardiyak allogreft vaskülopatinin görüldüğü hastalarda sadece iki VEGF çeşidinin ölçülmesi teşhis için yeterli olabileceğini ileri sürüyorlar.

Kaynak: medgadget
Resim: medgadget
Makale: sciencedirect

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.