Diyaliz

Diyaliz

Biyolojik moleküllerin ayırımında kullanılan en eski yöntemlerden biri diyalizdir. Bu teknik seyreltik bir çözeltideki moleküllerin boyutlarına göre ayrılması temeline dayanır. Bu tekniğin en temel uygulaması değişik büyüklükteki molekülleri içeren çözeltinin, makromolekülleri geçirmeyen fakat su vb. küçük moleküllerin geçişine izin veren, yarı geçirgen bir zardan yapılmış diyaliz tüpüne konulup düşük iyonik kuvvette uygun bir tampona (veya saf suya) daldırılması şeklinde gerçekleştirilir. Zarın gözenekleri genellikle molekül ağırlığı 10.000’den daha fazla olan makromoleküllerin geçişine izin vermeyecek kadar küçüktür. Bu nedenle, diyaliz tüpünün içindeki su (ve küçük iyonlar) dışarı çıkarken içeride ayrımı istenen molekülün konsantre bir çözeltisi kalır. Küçük moleküllerin çıkışı, tüpün içindeki küçük moleküllerin konsantrasyonları ile dıştaki tampondaki konsantrasyonları eşit oluncaya kadar devam eder. Dengeye, çalışılan hacme de bağlı olarak, genellikle 4–6 saatte ulaşılır. Dengeye ulaşıldıktan sonra, eğer dışarıdaki solüsyon taze tamponla yenilenecek olursa, diyalizin devam etmesiyle tüpün içindeki küçük moleküllerin konsantrasyonundaki azalma devam eder. Böylece, istenilen ayırım tamamlanıncaya kadar diyaliz 1–2 gün sürebilir.

Diyaliz için kullanılan malzemeler (diyaliz tüpleri) çeşitli materyallerden (kollodyon, selofan, selüloz gibi) yapılmış, 1-20 nm gözenek çapına sahip malzemelerdir. Gözenek çapı zardan geçecek moleküllerin büyüklüğünü belirler.

Diyaliz, iyonik olan yada olmayan, tüm küçük molekülleri yok etmek ve çözeltileri konsantre etmek için basit, ucuz ve etkin bir yöntemdir. Genellikle solüsyonlardaki tuzları ve diğer küçük molekülleri ortamdan uzaklaştırılmakta kullanılır. Ayrıca, biyolojik moleküllere zayıf şekilde bağlı olan küçük iyonlar ve molekülleri de bu yöntem ile ortadan kaldırmak mümkündür.

Kaynaklar Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Diyalizin Uygulama Alanları

 –          Makromoleküllerin saflaştırılmasında

–          Protein yoğunlaştırmada

–          Çözünen fraksiyonunda

–          Kontaminantların uzaklaştırılmasında

–          pH değiştirmede

–          Tuz gidermede

–          Tampon değiştirmede

–          Bağlanma çalışmalarında

–          Hemodiyaliz (yapay böbrek)

–          Kan oksijenatörü (yapay akciğer)      

SİTEDEKİ DİĞER İlgİlİ Yazılar

Diyaliz

Diyaliz ile tuz giderme

Tıpta diyaliz uygulamaları – Periton Diyalizi

Tıpta diyaliz uygulamaları – Hemodiyaliz

Tıpta diyaliz uygulamaları – Kan Oksijeneratörü

Organizmadaki bazı diyaliz ve filtrasyon sistemleri

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.