Diyaliz İle Tuz Giderme

Tuz, çözeltiye iyon verdiğinden proteinin (+) ve (-) bölgeleriyle etkileşerek proteini denatüre edebilir. Bu nedenle tuzu ortamdan uzaklaştırmak istemekteyiz.

Proteinleri daha küçük molekül ağırlığa sahip moleküllerden ayırmak için diyaliz yöntemi kullanılır. Bu yöntem yarıgeçirgen bir membran içerisine konan protein çözeltisi içerisinden küçük moleküllerin membranın ultramikroskopik porlarından suyla ve tamponla ortam suyuna geçirilmesi tekniğine göre çalışır. Glukoz ve NaCl gibi küçük moleküller membrandan geçerken büyük protein molekülleri diyaliz porlarından geçemediği için içerde kalır. ortam suyunun birkaç kez değiştirilmesi ile küçük moleküllerin protein çözeltisi içerisinden uzaklaştırlması mümkün hale gelmektedir.

Selülozik esaslı olarak kullanılan diyaliz membranları;

 • Hidrofiliktir.
 • Tüm sterilizasyon metodlarına dirençlidir.
 • Difüzyon kapasitesi çok iyidir.
 • 5 mikron gibi çok ince olabilir.
 • Adsorban etkisi çok azdır.
 • Biyouyumlu değildir.

Hidrofobik su molekülünü iterek efektif por çapını daraltmaktadır. Buna karşın hidrofilik materyel, membranın suyu almasına ve polimerin suyu bağlaması ile optimal difüzyon garanti eden homojen bir transfer ortamı yaratmaktadır.

Değişik büyüklüklerdeki molekülleri içeren çözelti, makromolekülleri geçirmeyen fakat su vb. küçük moleküllerin geçişine izin veren, yarı geçirgen bir zar yapısındaki diyaliz tüpüne konulup düşük iyonik kuvvette uygun bir tampona (veya saf suya) daldırılır. Zarın porları genellikle molekül ağırlığı 10.00’den fazla olan makromoleküllerin geçişine izin vermeyecek kadar küçüktür. Bu nedenle, diyaliz tüpünün içindeki su (ve küçük iyonlar) dışarı çıkarken içeride ayrımı istenen molekülün konsantre bir çözeltisi kalır.

Genel bir laboratuvar tekniği olan diyaliz aynı zamanda protein gibi makromoleküllerin saflaştırılmasında kullanılan temel bir tekniktir. Yürütücü kuvvet diyaliz hücresinin iç ve dış yüzeyi arasındaki derişim farkıdır. Elektrodiyaliz işleminde voltaj veya electromotor kuvveti yürütücü kuvvettir. Daha yaygın olarak kullanılan basınç etkili ayırma proseslerinin –MF,UF,TO ve NF- farkı moleküllerin taşınımını hızlandırmak için hidrolik basınç uygulanmasıdır. Ancak membranın kendi yapısı da hangi molekülün geçip hangisinin kalacağını kontrol etmektedir.

Tıpta diyalize neden ihtiyaç duyulur?

Sağlıklı böbrekler, fazla sıvıyı, mineralleri ve atıkların uzaklaştırarak kanınızı temizler. Onlar aynı zamanda kemiklerinizi güçlendirir ve kanımızın yeterli düzeyde olması için hormonlar yapar. Böbrek yetmezliği geliştiğinde ise zararlı atık maddeler vücudumuzda birikir, kan basıncı yükselebilir, fazla sıvı atılamaz, kanımız için yeterli alyuvar yapılamaz. Bu durum oluştuğunda çalışmayan böbreklerin yapamadığı işlerin tedavi ile üstesinden gelinmelidir.

Hemodiyaliz böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Hemodiyaliz tedavisi sırasında, belirli bir zaman süresince, kanın belirli bir makine yolu ile dışarı atılması sağlanır ve özel filtreden geçirilir; bu şekilde vücuttan fazla sıvı ve atık maddeler uzaklaştırılır. Temizlenmiş kan daha soma vücuda geri verilir. Zararlı atık maddelerin, fazla tuzun ve suyun vücudunuzdan uzaklaştırılması, kan basıncının kontrolüne yardımcı olur; potasyum ve sodyum gibi minerallerin kanda belirli bir denge içerisinde kalmasını sağlar.

kaynaklar

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~roner/denbi.htm

http://www.istanbul.edu.tr/fen/notlar/1269610775.ppt

http://tr.wikipedia.org/wiki/Diyaliz

Diyaliz İle Tuz Giderme

Tuz, çözeltiye iyon verdiğinden proteinin (+) ve (-) bölgeleriyle etkileşerek proteini denatüre edebilir. Bu nedenle tuzu ortamdan uzaklaştırmak istemekteyiz.

Proteinleri daha küçük molekül ağırlığa sahip moleküllerden ayırmak için diyaliz yöntemi kullanılır. Bu yöntem yarıgeçirgen bir membran içerisine konan protein çözeltisi içerisinden küçük moleküllerin membranın ultramikroskopik porlarından suyla ve tamponla ortam suyuna geçirilmesi tekniğine göre çalışır. Glukoz ve NaCl gibi küçük moleküller membrandan geçerken büyük protein molekülleri diyaliz porlarından geçemediği için içerde kalır. ortam suyunun birkaç kez değiştirilmesi ile küçük moleküllerin protein çözeltisi içerisinden uzaklaştırlması mümkün hale gelmektedir.

Selülozik esaslı olarak kullanılan diyaliz membranları;

 • Hidrofiliktir.
 • Tüm sterilizasyon metodlarına dirençlidir.
 • Difüzyon kapasitesi çok iyidir.
 • 5 mikron gibi çok ince olabilir.
 • Adsorban etkisi çok azdır.
 • Biyouyumlu değildir.

Hidrofobik su molekülünü iterek efektif por çapını daraltmaktadır. Buna karşın hidrofilik materyel, membranın suyu almasına ve polimerin suyu bağlaması ile optimal difüzyon garanti eden homojen bir transfer ortamı yaratmaktadır.

Değişik büyüklüklerdeki molekülleri içeren çözelti, makromolekülleri geçirmeyen fakat su vb. küçük moleküllerin geçişine izin veren, yarı geçirgen bir zar yapısındaki diyaliz tüpüne konulup düşük iyonik kuvvette uygun bir tampona (veya saf suya) daldırılır. Zarın porları genellikle molekül ağırlığı 10.00’den fazla olan makromoleküllerin geçişine izin vermeyecek kadar küçüktür. Bu nedenle, diyaliz tüpünün içindeki su (ve küçük iyonlar) dışarı çıkarken içeride ayrımı istenen molekülün konsantre bir çözeltisi kalır.

Genel bir laboratuvar tekniği olan diyaliz aynı zamanda protein gibi makromoleküllerin saflaştırılmasında kullanılan temel bir tekniktir. Yürütücü kuvvet diyaliz hücresinin iç ve dış yüzeyi arasındaki derişim farkıdır. Elektrodiyaliz işleminde voltaj veya electromotor kuvveti yürütücü kuvvettir. Daha yaygın olarak kullanılan basınç etkili ayırma proseslerinin –MF,UF,TO ve NF- farkı moleküllerin taşınımını hızlandırmak için hidrolik basınç uygulanmasıdır. Ancak membranın kendi yapısı da hangi molekülün geçip hangisinin kalacağını kontrol etmektedir.

Tıpta diyalize neden ihtiyaç duyulur?

Sağlıklı böbrekler, fazla sıvıyı, mineralleri ve atıkların uzaklaştırarak kanınızı temizler. Onlar aynı zamanda kemiklerinizi güçlendirir ve kanımızın yeterli düzeyde olması için hormonlar yapar. Böbrek yetmezliği geliştiğinde ise zararlı atık maddeler vücudumuzda birikir, kan basıncı yükselebilir, fazla sıvı atılamaz, kanımız için yeterli alyuvar yapılamaz. Bu durum oluştuğunda çalışmayan böbreklerin yapamadığı işlerin tedavi ile üstesinden gelinmelidir.

Hemodiyaliz böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Hemodiyaliz tedavisi sırasında, belirli bir zaman süresince, kanın belirli bir makine yolu ile dışarı atılması sağlanır ve özel filtreden geçirilir; bu şekilde vücuttan fazla sıvı ve atık maddeler uzaklaştırılır. Temizlenmiş kan daha soma vücuda geri verilir. Zararlı atık maddelerin, fazla tuzun ve suyun vücudunuzdan uzaklaştırılması, kan basıncının kontrolüne yardımcı olur; potasyum ve sodyum gibi minerallerin kanda belirli bir denge içerisinde kalmasını sağlar.

kaynaklar

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~roner/denbi.htm

http://www.istanbul.edu.tr/fen/notlar/1269610775.ppt

http://tr.wikipedia.org/wiki/Diyaliz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.