Diyabetik Yara İyileşmesinde Diyet Faktörü

Diyabetik Yara İyileşmesinde Arjinin ve Prolin Zengin Diyetin Etkisi

Diyabet hastalarında ayak ülseri (diyabetik yara) gibi kronik yaralar önemli sorun teşkil etmekte ve hastaların % 80’inde alt bacak kesilmesi ile sonuçlanıyor. Günümüzde bu tip yaraların kesin bir tedavisi yok fakat yeni araştırmalarla umut verici sonuçlar elde ediliyor. Bu çalışmaların birisinde araştırmacılar arjinin ve prolin ilaveli yüksek protein diyetin farelerde yara iyileşme hızına olumlu yönde katkısı olduğunu görmüşler.
Araştırmacılar deney sonrasında farelerin kan glikoz, insülin ve amino asit konsantrasyonlarını incelemişler. Ayrıca yeni deri oluşumunu ve damarlanmayı da incelenmişler. Araştırmacılar yaptıkları analizler sonrasında yüksek protein + arjinin + prolin diyetinin uygulandığı farelerde yüksek protein diyetinin uygulandığı farelere göre daha iyi kan damarı oluşumu gözlemlenmiş. Daha fazla damar daha fazla oksijen demek; daha fazla oksijen ise hücrelerin daha hızlı büyümesi demek. İşte bu yüzden damarlanma hızı yara tedavilerinde önemli bir faktör. Ayrıca yüksek protein + arjinin + prolin diyeti uygulanan farelerde yaradaki makrofaj analizleri sonucunda daha az sitokin uyarımı ve pro-inflamtuvar aktivite gözlemlenmiş. İnflasmasyonun az olması daha hızlı doku oluşumu ve yara iyileşmesi demek. Dolayısıyla bu parametre de yara iyileşmesinde önemli bir etken.

Kaynak: labspaces

Makale: American Journal of Physiology

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.