Distilasyon Prosesinin Kullanıldığı Alanlar

Distilasyonun (Damıtmanın) Kullanıldığı Alanlar

Genel olarak bakarsak distilasyon kimya, ilaç, gıda ve çevre endüstrilerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sektörlerde çözeltilerin konsantre edilmesinde, temizlenmesinde ve geri kazanılmasında distilasyon yöntemi tercih edilmektedir.

endüstriyel distilasyon kule
endüstriyel distilasyon kule

Şekil: Sinai Distilasyon Kuleleri

İlaç endüstrisinde yağ karışımları, katı maddelerden hegzanın geri kazanımında, metanol geri kazanımı ile antibiyotiklerin konsantre edilmesinde vb uygulamalarda kullanılır.  

Çevre teknolojisinde en yeni kullanımları arasında, deniz suyunun tuzunun giderilerek içme suyu elde edilmesidir. Bu işlem büyük sanayi tesisleriyle gerçekleştirilirse de yararlanılan ilke, laboratuarda yararlanılanla aynısıdır. Distilasyon yöntemi, sanayi artıklarının yol açtığı su kirlenmesi sorununa da uygulanabilir, ama artıkların içinde buharlaşabilir kimyasal maddeler olduğu için bazı değişiklikler yapılmalıdır. Sıvılaşmış havanın ayrımsal distilasyonu da ilgi çekicidir. Çok düşük ısıda sıvılaşan hava, sonra damıtılarak içindeki gazlar (azot, helyum vb.) ayrı ayrı elde edilebilir. Burada karşılaşılan teknik sorun, gazların çok düşük sıcaklıklarda yoğunlaştırılması için kullanmadan önce, soğutmada yararlanmaktır. Sıvılaşmış hava çok yüksek basınçta çeşitli basmaklarda sıkıştırılarak, sonrada bir delik ya da memeden geçirilip hızla genişletilerek elde edilebilir. Roketlerin hareket etmelerini sağlayan düzenlemelerde kullanılan sıvı oksijen bu yolla elde edilir. Bununla birlikte asetilen gibi patlayıcı gazların birikmesini önlemek için de özen göstermek gerekir.

Damıtmanın petrol sanayisinde (vakumlu damıtma) geniş uygulama alanları vardır: Çeşitli akaryakıtların ayrıştırılması. Ayrıca kimya sanayisinde ve çözücü gerektiren sanayilerde kullanılır.

Şekil: Büyük Ölçekli Vakum Distilasyonu

Kaynaklar

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.