Çoklu Antibiyotik Dirençli Bakterilerle Savaş: Bir S. aureus örneği

Çoklu Antibiyotik Dirençli Bakterilerle Savaş: Bir S. aureus örneği

Dünyada Staphylococcus aureus bakterisinin birçok suşu artık birçok antibiyotiğe karşı direnç kazanmış durumda. Bu suşların direnç kazanamadığı tek bir antibiyotik var: vankomisin.

Vankomisin, Amycolatopsis orientalis isimli bakteri türünün fermantasyonu sonucu oluşan bir antibiyotiktir. Gram-pozitif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır. tr.wikipedia

Bazı bulgulara göre insanda vankomisine direnç kazanmış S. aureus türlerine rastlanılmış. Bu antibiyotiğe karşı da direnç kazandığı takdirde S. aureus “öldürülemez bakteri” sıfatı kazanacak. Bazı araştırmacılar yeni antibiyotik bulmak ile uğraşırken bir grup araştırmacı bakterilerin direnç kazandıktan sonra bunu nasıl diğer bakterilere aktardığını ve bu mekanizmanın inhibisyonu üzerinde çalışmalar yaptı.staphylococcus_aureus

Araştırmacılar, deneyler sırasında bir nicking (çentikleyici) enziminin vektörler aracılığı ile direnç genlerinin aktarılmasında önemli rolü olduğunu keşfettiler. Ayrıca bu enzimin DNA ile etkileştiği oluğu görüntülediler. Araştırmacılar çentikleyici enzimin tanıdığı DNA’daki bu oluğa bağlanan küçük sentetik molekül tasarlayarak enzimin etki göstermesini inhibe etmeye çalıştılar. Deney sonuçlarına göre sentetik molekül çentikleyici enzimin DNA’ya bağlanmasını engelleyerek direnç genlerinin aktarılmasını inhibe etmiş.

Bu çalışmaya bakarak artık geç antibiyotik çağında yeni antibiyotik sentezlenmesinin yanı sıra antibiyotik direnç gen aktarılmasının engellenmesi yönünde çalışma yapılması gerektiğini anlayabiliriz.

Kaynak: sciencedaily
Makale: PNAS

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.