Biyosensörlerin Uygulama Alanları – 3

Çevre Koruma ve Kontrolünde Biyosensörler

Şehirlerde çevre kalitesi, atmosfer ve su kirliliğinin kontrol edilebilmesiyle ilişkilidir. Su kirliliği hem endüstriyel hem de ev artıklarından kaynaklanmaktadır. Biyosensörler sudaki organik kirliliklerin ölçülmesinde ve toksik maddelerin tayin edilmesinde kullanılırlar.

Canlı organizmalar bir bütün olarak su veya yağ örneklerindeki potansiyel biyolojik zehirliliği ölçmekte kullanılır. Örneğin toksitite tespit kiti Microtox®’da olduğu gibi. Bu kit, luminesent bakteri Vibrio fischeri’yi kullanır. Bakteriyel biyolüminesansın, hücre metabolizmasının takip edilmesinde ve su örneklerinde toksik kimyasalların tespitinde çok uygun olduğu ispatlanmıştır. Diğer sensörlerden örneğin Cellsense®, Escherichia coli bakteri hücrelerinin amperometrik bir sensörle birleştirilmesiyle oluşturulmuş hızlı çevresel bir biyosensördür. Uygun karbon elektrotuna immobilize edilmiş bakterinin solunum sistemindeki elektronlar ferisiyanin kullanılarak izlenir. Cellsense, 3,5-diklorofenol ve diğer fenollerin, non-iyonik surfaktanların ve benzen sülfanat bileşenlerin atık sularda tayinini yapmak üzerine patentlenmiştir. Son olarak, Cellsense UK Çevre Acentesi tarafından en yeni ve hızlı doğrudan toksitite ölçme (DTA) yöntemlerinden biri olarak tanıtılmıştır.

Microtox

Pek çok çevresel biyosensör bakteriyel sistemler üzerine odaklanmıştır ve ökaryotik biyosensörlere az rastlanır, hatta çok nadir olarak memeli hücreleri kullanılır. Memeli hücreleri bakterilerden daha karmaşıktır ve daha hassas cevaplar verebilir ayrıca kimyasalların estrojenik etkilerini de gözlemlememizi sağlar. Bunun yanında sulardaki mikroorganizmaların DNA’sı tayin edilerek de çevresel kontrol yapılabilir. DNA dizi biyosensörlerinin çevre sektöründe kullanımı çok yaygındır.

Mikroorganizmaya ait bilinen bir DNA dizisinin, karşılık gelen hedef diziyle, bilinmeyen bir DNA örneği içerisinde oluşturduğu baz çiftinin biyokimyasal yapısı tayin edilerek saptama sağlanabilir. Fiziksel sinyal çeviricilerin yüksek duyarlılığı ve DNA hibridizasyonunun yüksek seçiciliği, elektrokimyasal biyosensörlerini çevre analizlerinin vazgeçilmez bir parçası yapmıştır.

Kaynaklar Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.