Biyomühendislik Yazı Dizisi – 1

BİYOMÜHENDİSLİK

Tanımı – Amacı

Biyomühendislik terimi birçok şeyi kapsadığından net, kısa bir tanımı yapılamamaktadır. bionewsonline.com sitesinde yer alan yazıda biyomühendislik terimin bir tanımı şöyle yapılmıştır:

Mühendislik ilimlerini canlı nesnelere uygulayan bilim dalı”
Uygulamalara örnek olarak şunları verebiliriz: Biyosensörler, Biyo kökenli malzemeler, Endüstriyel enzim reaksiyonları, Biyofarmasötiklerin üretimi ve saflaştırılması, Gelişmiş insan destek sistemleri, Yapay dokular ve organlar vs…

Biyomühendisler aldıkları eğitim sonrasında sağlık (tıp) sektöründe ya da biyolojide karşılaştıkları herhangi bir probleme çözüm bulmak için mühendislik bilgilerini, tekniklerini, yöntemlerini kullanırlar.

Biyomühendislik birbiri ile yakın ilişkisi olan iki alanı kapsar:

• İnsanların, hayvanların, bitkilerin işlevlerini anlamak için mühendislik ilkelerinin uygulanması. Teşhis kitleri ve aletlerinin geliştirilmesi, ölçüm-gözlem aletlerinin (mikroskoplar vs.) geliştirilmesi örnek olarak verilebilir.

• Diğeri ise geliştirilen tekniklerin uygulamasına yöneliktir. Örnek: Sentetik yara örtü malzemelerinin geliştirilmesi, Yapay doku ve organ üretme, İlaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi vs..

Yani kısacası biyomühendisliğin kapsadığı alanlardan birincisi problemi anlamaya yönelik iken (tanı gibi), diğeri problemi çözmeye yöneliktir (tedavi gibi).

Şu ana kadar biyomühendisliğin sağlık ile ilişkisini daha çok ön plana çıkarttık. Fakat bilinmelidir ki biyomühendisliğin endüstriyel üretim proseslerinde, askeri sanayide vs… uygulamaları vardır. “Biyomühendislik Yazı Dizisi” içinde bu konulardan bahsedeceğiz.

Şimdi bazı üniversitelerin biyomühendislik hakkında yayınlamış olduğu kısa bilgileri sizinle paylaşacağız:

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü der ki:

“Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü yaptığı araştırmalar ve verdiği eğitim ile bilimsel keşifleri yönlendirmek, biyomedikal teknolojiyi geliştirmek ve mühendislik bilimleri ile yaşam bilimleri arasında bağlantı oluşturmak amacını taşımaktadır.

Biyomühendislik; diğer bir tanımla, elektriksel, mekanik, kimyasal, optik ve matematiksel prensiplerin pratik uygulamaları ile biyolojik sistemlerin (insan, hayvan vs.) anlaşılması, modifikasyonu veya kontrolünün yanı sıra hastalıkların teşhis ve tedavisinde yardımcı olan, fizyolojik fonksiyonları görüntüleyebilen ürünlerin dizayn edilmesi ve üretilmesini kapsayan bir bilim dalıdır.”

Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü der ki:

“Biyomühendislik; genetik, biyomekanik, biyomedikal ve biyokimyasal sistemleri mühendislik bakış açısıyla ele alan yeni bir bilim dalıdır.”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü der ki:

“Biyomühendislik; mühendislik prensiplerini ve yaklaşımlarını günümüz problemlerini çözmek için kullanan bir bilim dalıdır. Biyomühendislik; biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve temel mühendislik ilkelerini kullanarak biyoloji, tıbbi bilimler ve diğer alanlarda karşılaşılan sorunları çözmeye çalışır.

Kıyasla yeni bir disiplin olan Biyomühendislik; kimya, çevre, elektrik ve makine mühendisliği gibi temel mühendislik alanlarını birçok açıdan birleştiren ve biyolojik sistemlere uygulayan bir bilim dalı olarak da tanımlanabilir.”

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü der ki:

“Yeni bin yılın en önemli bilim dallarından biri olan biyoteknoloji genel anlamda, teknolojinin biyolojiye uygulanması, yani canlı teknolojisidir.

Biyoteknoloji modern teknikler (özellikle moleküler biyoloji, genetik mühendisliği ve rekombinant DNA teknolojisi) kullanarak ziraat, hayvancılık, tıp ve çevre için faydalı ve karlı biyolojik sistemler ve ürünler geliştirilmesidir. Biyomühendislik ise mühendislik prensiplerinin ve uygulamalarının canlı sistemlerde kullanılmasıdır.

Biyomühendislik, mühendislik biliminin ve tecrübesinin genetik, moleküler biyoloji, biyokimya, hücre biyolojisi, immünoloji gibi biyolojik bilimlere ait bilgi birikiminin bir karışımından ibarettir. Biyomühendislik insanlığın sağlık, ziraat, gıda, enerji gibi alanlarda karşılaştığı ciddi sorunları çözmek için biyolojik bilimleri kullanan bir mühendislik dalıdır. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde biyomühendislik çalışmalarıyla biyosensörler, tanı kitleri, rekombinant ilaçlar, kompleks görüntüleme sistemleri, tıbbi biyoprotezler ve organlar, suni hücre ve dokular, dayanıklı yüzey kaplama materyalleri gibi birçok faydalı ve ekonomik değeri yüksek ürün geliştirilerek kullanıma sunulmuştur.

Biyomühendisliğin gelişmesi, yaklaşık son 40 yılda moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması, rekombinant DNA teknolojisi, temel mühendislik ve malzeme bilimi alanındaki hızlı ilerlemeler sonucunda olmuştur.”

Son tanım da Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nden gelsin:

“Biyomühendislik tıp, veteriner, gıda ve çevre bilimleri gibi canlı hayatıyla ilgili alanlarda karşılaşılan sorunları anlamak ve çözümler üretmek için, fen bilimleri ile mühendislik bilimlerinin prensiplerini birleştirerek canlı hayatının hizmetine sunan bir mühendislik disiplinidir. Bu bilim dalı; kütle ve ısı aktarımı, kinetik, biyokataliz, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, biyoreaktör tasarımı, yüzey bilimi, akışkanlar mekaniği, termodinamik ve polimer kimyası gibi mühendisliğin temel ve uygulamalı birçok dalının yanı sıra; genetik, moleküler biyoloji, protein kimyası, metabolizma, hücre fizyolojisi ve biyokimyası, sitoloji, biyoelektrik, nörobiyoloji, immuoloji, farmakoloji gibi temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve bilgi birikimleri arasında bir köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.”

Bir de dünyadaki Biyomühendislik Bölümlerinin ne dediğini paylaşacak olursak:

California Institute of Technology web sitesinden alınan bilgi:

Biyolojik sistemlerin, mühendislik ilkelerinden yararlanılarak tasarımı, analizi, yapımı ile ilgilenen ya da biyolojik sistemlerde gözlenen özelliklerden ilham alarak yeni mühendislik ilkelerini keşfeden ve uygulamaya geçiren bir bilim dalıdır.

Araştırma alanlarına örnek olarak: Biyocihazlar, biyogörüntüleme, biyomimetik, biyomekanik, biyomedikal mühendisliği, hücre ve doku mühendisliği, moleküler programlama, sentetik biyoloji, sistemler biyolojisi.

University of California, Berkeley web sitesinden alınan bilgi:

Mühendislik ilkelerinin biyolojik sistemlere uygulanması

Tüm bu tanımların çıkış noktası ise şu tanımdır:
“Biyomühendislik = Biyo + Mühendis

Biyo= yaşam, canlılık
Mühendis= Materyalleri kullanılır hale getirmek

İhtimal hesabı ile bu iki kavramın neler oluşturabileceği size kalmış ”

Kaynaklar Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.