Biyokimya

Biyokimya

Kitabın Orijinal Adı: Biochemistry, 4th Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): R.H. Garrett ve C.M. Grisham

Basım Yılı: 2010

 

Kitap İçeriği:

 

1. KISIM: HÜCRELERİN MOLEKÜLER BİLEŞENLERİ

 

BÖLÜM 1: Yaşamın Gerçekleri: Biyolojik Olayların Mantığı: Kimya

(The Facts of Life: Chemistry Is the Logic of Biological Phenomena)

 

BÖLÜM 2: Su: Yaşamın

(Water: The Medium of Life)

 

BÖLÜM 3: Biyolojik Sistemlerin Termodinamiği

(Thermodynamics of Biological Systems)

 

BÖLÜM 4: Amino Asitler

(Amino Acids)

 

BÖLÜM 5: Proteinler: Birincil Yapı ve Biyolojik İşlevler

(Proteins: Their Primary Structure and Biological Functions)

 

BÖLÜM 6: Proteinler: İkincil, Üçüncül ve Dördüncül Yapı

(Proteins: Secondary,Tertiary, and Quaternary Structure)

 

BÖLÜM 7: Karbonhidratlar ve Hücre Yüzeylerindeki Glikokonjugatlar

(Carbohydrates and Glycoconjugates of Cell Surfaces)

 

BÖLÜM 8: Yağlar

(Lipids)

 

BÖLÜM 9: Zarlar ve Zar Taşınımı

(Membranes and Membrane Transport)

 

BÖLÜM 10: Nükleotidler ve Nükleik Asitler

(Nucleotides and Nucleic Acids)

 

BÖLÜM 11: Nükleik Asitlerin Yapısı

(Structure of Nucleic Acids)

 

BÖLÜM 12: Rekombinant DNA: Kimerik Genlerin Klonlanması Oluşturulması

(Recombinant DNA: Cloning and Creation of Chimeric Genes)

 

2. KISIM: PROTEİN DİNAMİĞİ

 

BÖLÜM 13: Enzimler – Kinetik ve Özgüllüğü

(Enzymes—Kinetics and Specificity)

 

BÖLÜM 14: Enzim Etkisinin Mekanizması

(Mechanisms of Enzyme Action)

 

BÖLÜM 15: Enzim Düzenlenmesi

(Enzyme Regulation)

 

BÖLÜM 16: Moleküler Motorlar

(Molecular Motors)

 

3. KISIM: METABOLİZMA VE DÜZENLENMESİ

 

BÖLÜM 17: Metabolizma: Genel Bakış

(Metabolism: An Overview)

 

BÖLÜM 18: Glikoliz

(Glycolysis)

 

BÖLÜM 19: Trikarboksilik Asit Döngüsü

(The Tricarboxylic Acid Cycle)

 

BÖLÜM 20: Elektron Taşınımı ve Oksidatif Fosforilasyon

(Electron Transport and Oxidative Phosphorylation)

 

BÖLÜM 21: Fotosentez

(Photosynthesis)

 

BÖLÜM 22: Glikoneojenez, Glikojen Metabolizması ve Pentoz Fosfat Yolu

(Gluconeogenesis, Glycogen Metabolism, and the Pentose Phosphate Pathway)

 

BÖLÜM 23: Yağ Asidi Katabolizması

(Fatty Acid Catabolism)

 

BÖLÜM 24: Yağ Biyosentezi

(Lipid Biosynthesis)

 

BÖLÜM 25: Azot Kazanımı ve Amino Asit Metabolizması

(Nitrogen Acquisition and Amino Acid Metabolism)

 

BÖLÜM 26: Nükleotidlerin Sentezi ve Yıkımı

(Synthesis and Degradation of Nucleotides)

 

4. KISIM: BİLGİ AKTARIMI

 

BÖLÜM 28: DNA Metabolizması: Replikasyon, Rekombinasyon ve Onarım

(DNA Metabolism: Replication, Recombination, and Repair)

 

BÖLÜM 29: Gen İfadesinin Düzenlenmesi ve Transkripsiyon

(Transcription and the Regulation of Gene Expression)

 

BÖLÜM 30: Protein Sentezi

(Protein Synthesis)

 

BÖLÜM 31: Protein Yaşam Döngüsünün Tamamlanması: Katlama, İşleme ve Yıkım

(Completing the Protein Life Cycle: Folding, Processing, and Degradation)

 

BÖLÜM 32: Hücre Dışı Bilginin Alınımı ve İletimi

(The Reception and Transmission of Extracellular Information)

 

İndirme Kanalı

Lütfen Login yada Register gizli linkleri görebilmek için

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.