Amerika Atık Su Arıtma Tesislerinde Süpermikrop

Amerika Atık Su Arıtma Tesislerinde Süpermikrop

Bir grup araştırmacı Amerika’daki atık su artıma tesislerinde süpermikrop metisilin dirençli Staphylococcus aureus’un (MDSA) yaygın bir şekilde bulunduğunu gösterdi. MDSA tedavi edilmesi çok güç hastalığa sebep olan ve genelde hastanede rastlanan bir bakteri türüdür. Yalnız bu bakteri artık çevre sınırlarını genişleterek toplumun içine karışmaya başladı. Toplumun içinde rastlanan bu bakterinin kaynağı bilinmiyordu. Araştırmacılar MDSA’nın dış dünyaya atık su tesislerinden açıldığını düşünerek bir çalışma yaptılar. Aslında bu düşünceye İsveçli bilim adamlarının atık su arıtma tesislerinde MDSA’ya rastlamaları etkili oldu.
Araştırmacılar, arıtılan suyun park-bahçe sulamalarında kullanıldığı arıtma tesislerinde analiz yaptılar. Analizler sonucu arıtmaya gelen suda MDSA bakterilerine % 83 oranında rastlandı. Prosesler sonucu bu oran çok düştüğü görüldü. Sadece bir atık su tesisinden çıkan suda bu bakteriye rastlandı. İnceleme sonucu bu tesiste atık su arıtma prosesin dördüncü aşaması olan klorlamanın düzenli yapılmadığı öğrenildi.
Atık sudan izole edilen MDSA suşlarının % 93’ü MDSA’nın tedavisinde kullanılması FDA tarafından onaylanan iki ya da daha fazla sınıf antibiyotiğe direnç gösterdiği belirtildi.

Türkiye’deki atık su arıtma tesislerinde böyle bir çalışmanın gerekliliği bu çalışmalar ile anlaşılıyor. Lakin arıtmanın ileri adımlarında nanofiltrasyon ile fiziksel arıtma yapan tesislerde buna gerek duyulmayabilir. Fakat çalışanların düzenli sağlık testlerine girmesi güvenli açısından elzemdir.

Kaynak: labspace

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.