4. DETAE Günleri

4. DETAE Günleri (14-15 Kasım 2012)

Bilimsel Program

14 KASIM 2012, ÇARŞAMBA
   
08:30 – 09:00 KAYIT
   
09:00 – 09:30  AÇILIŞ-KONUŞMASI
  Prof. Dr. Uğur Özbek – DETAE Müdürü
Prof.Dr.Sıddık Yarman – İ.Ü BAP Koordinatörü (Teşrifleri halinde)

Prof.Dr.Yunus Söylet – İ.Ü Rektörü (Teşrifleri halinde)
   
09:30 – 11:00 ONKOLOJİDE GÜNDEM:CERRAH GÖZÜ İLE MOLEKÜLER       GELİŞMELER
Oturum Başkanı: Prof.Dr. İlhan Yaylım
09:30 – 10:00 Cerrahide Moleküler Tıp: “Laboratuvardan    Ameliyathane’ye”
  Akif Turna
10:00 – 10:30 Meme kanserinde molekülerde son gelişmeler
  Neslihan Cabıoğlu
10:30 – 11:00 Over ve endometriyum kanserinde moleküler patogenez
  Cem İyibozkurt
   
11:00 – 11:15  KAHVE ARASI
   
11:15 – 12:15 KARDİYOLOJİ GÜNDEMİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Nihan Erginel Ünaltuna
11:15 – 11:45 Ateroskleroz ve risk faktörlerine güncel bakış
  Vedat Sansoy
11:45 – 12:15 Koroner kalp hastalığı’nda PPAR gen varyasyonları: Tip 2 Diyabet varlığında lipid kompozisyonunda farklı etkiler
  Hülya Yılmaz Aydoğan
   
12:15 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
   
13:00 – 15:00 SİNİR BİLİM OTURUMU (Prof. Dr. Makbule Aydın Anısına)
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Günnur Deniz
13:00 – 13:30 Prof. Dr. Makbule Aydın hakkında slayt gösterisi ve sunum
13:30 – 14:00 Muscle specific kinase (Musk) ilişkili miyastenia graviste immunopatolojik mekanizmalar
  Erdem Tüzün
14:00 – 14:30 Alzheimer Hastalığı: Mültifaktöriyel Patoloji
  Haşmet Hanağası
14:30 – 15:00 Epileptogenez
  Nerses Bebek
   
15:00 – 15:15 KAHVE ARASI
   
15:15 – 16:05 SÖZLÜ POSTER SUNUMLARI
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Müge Sayitoğlu
15:15 – 15:25 1. Poster Sunumu
15:25 – 15:35 2. Poster Sunumu
15:35 – 15:45 3. Poster Sunumu
15:45 – 15:55 4. Poster Sunumu
15:55 – 16:05 5. Poster Sunumu
   
   
15 KASIM 2012, PERŞEMBE
   
09:00 – 10:30 DENEY HAYVANLARI MODELLERİ (Prof.Dr.Tuncay Altuğ Anısına)
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Serhat Pabuçcuoğlu
09:00 – 09:30 Prof.Dr.Tuncay Altuğ hakkında sunumlar
09:30 – 10:00 Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılan     antibiyotiklere karşı gelişen direnç ve halk sağlığı açısından önemi
  Gürhan Çiftçioğlu
10:00 – 10:30 Embriyo biyopsisi ve preimplantasyon genetik tanı (PGD)
  Cihan Taşkın
   
10:30 – 10:45 KAHVE ARASI
   
10:45 – 12:15 NADİR HASTALIKLAR
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Aslı Tolun
10:45 – 11:15 Türkiye’de nadir hastalıklar ve orphanet
  Uğur Özbek
11:15 – 11:45 Genom Taramasından Hastalık Geni Tanımlanmasına
  Sibel Uğur İşeri
11:45 – 12:15 Nadir hastalıklara yaklaşım
  Beyhan Tüysüz
   
12:15 – 13:00  ÖĞLE YEMEĞİ
   
13:00 – 14:00 BİYOİNFORMATİK
Oturum Başkanı: Prof. Dr.Oğuz Öztürk
13:00 – 13:30 Bayes Ağları Kapsamında Yüksek Çıktılı Biyolojik Veri Patika Analizi
  Hasan Otu
13:30 – 14:00 Aynı Hastalığa Sahip Bireylerdeki Fenotipik Farklılıkların Genetik Nedenlerini İncelemek İçin Uzalık Temelli Bir Regresyon Modeli Uygulaması
  Özgür Tosun
14:00 – 15:00 ADLİ TIPTA AKREDİTASYON I
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk İnce
14:00 – 14:30 Akreditasyon kapsamında olay yerinin incelenmesi. Bir adli vakanın aydınlatılması
  Bülent Şam
14:30 – 15:00 Biyoloji ihtisas laboratuvarında akreditasyonun önemi
  Ömer Müslümanoğlu
15:00 – 15:15 KAHVE ARASI
15:15 – 16:15 ADLİ TIPTA AKREDİTASYON II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk İnce
15:15 – 15:45 Toksikolojide akreditasyon
Rezzan Gülhan Aker
15:45 – 16:15 Otopside akreditasyon
Yalçın Büyük
16:15 – 17:05 SÖZLÜ POSTER SUNUMLARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sadrettin Pençe
16:15 – 16:25 1. Poster Sunumu
16:25 – 16:35 2. Poster Sunumu
16:35 – 16:45 3. Poster Sunumu
16:45 – 16:55 4. Poster Sunumu
16:55 – 17:05 5. Poster Sunumu
   
17:05 – 17:15 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ

Daha fazla bilgi için:
detae.org
detaegünleri.org

Rıdvan

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora yapmakta.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.