Moleküler Biyoloji Esasları

Moleküler Biyoloji Esasları

 

Kitabın Orijinal Adı: Essentials of Molecular Biology

Editör(ler)/Yazar(lar): G.M. Malacinski ve D. Freifelder

Basım Yılı: 1998

 

Kitap İçeriği:

 

BÖLÜM 1: Moleküler Biyolojiye Hoşgeldiniz!

(Welcome to Molecular Biology)

 

BÖLÜM 2: Makromoleküller

(Macromolecules)

 

BÖLÜM 3: Nükleik Asitler

(Nucleic Acids)

 

BÖLÜM 4: Protein Moleküllerin Fiziksel Yapıları

(The Physical Structure of Protein Molecules)

 

BÖLÜM 5: Makromoleküler Etkileşimler ve Karmaşık Agregelerin Yapıları

(Macromolecular Interactions and the Structure of Complex Aggregates)

 

BÖLÜM 6: Genetik Materyal

(The Genetic Material)

 

BÖLÜM 7: DNA Replikasyonu

(DNA Replication)

 

BÖLÜM 8: Transkripsiyon

(Transcription)

 

BÖLÜM 9: Translasyon

(Translation)

 

BÖLÜM 10: Mutasyonlar, Mutajenez ve DNA Onarımı

(Mutations, Mutagenesis, and DNA Repair)

 

BÖLÜM 11: Prokaryotlarda Gen Aktivitesinin Düzenlenmesi

(Regulation of Gene Activity in Prokaryotes)

 

BÖLÜM 12: Bakteriyofaj

(Bacteriophage)

 

BÖLÜM 13: Ökaryotlarda Gen Aktivitesinin Düzenlenmesi

(Regulation of Gene Activity in Eukaryotes)

 

BÖLÜM 14: Plazmitler ve Transpozonlar

(Plasmids and Transposons)

 

BÖLÜM 15: Rekombinant DNA ve Genetik Mühendisliği

(Recombinant DNA and Genetic Engineering: Molecular Tailoring of Genes)

 

İndirme Kanalı

[hidepost=0]ifile[/hidepost]

Bir cevap yazın