Modern Biyofizikte Yöntemler

Modern Biyofizikte Yöntemler

Kitabın Orijinal Adı: Methods in Modern Biophysics

Editör(ler)/Yazar(lar): Bengt Nölting

Basım Yılı: 2006

Kitap İçeriği:

BÖLÜM 1: Proteinlerin Üç Boyutlu Yapıları

(The three-dimensional structure of proteins)

BÖLÜM 2: Biyomoleküllerin Sıvı Kromatografisi

(Liquid chromatography of biomolecules)

BÖLÜM 3: Kütle Spektrometresi

(Mass spectrometry)

BÖLÜM 4: X-Işını Yapısal Analizi

(X-ray structural analysis)

BÖLÜM 5: Proteinlerin IR Spektroskopisi

(Protein infrared spectroscopy)

BÖLÜM 6: Elektron Mikroskobu

(Electron microscopy)

BÖLÜM 7: Taramalı Prob Mikroskobu

(Scanning probe microscopy)

BÖLÜM 8: Biyofiziksel Nanoteknoloji

(Biophysical nanotechnology)

BÖLÜM 9: Proteomik: Yüksek Çıktılı Protein İşlev Analizi

(Proteomics: high throughput protein functional analysis)

BÖLÜM 10: İyon Hareketlilik Spektrometresi

(Ion mobility spectrometry)

BÖLÜM 11: φ-Değer Analizi

(φ-Value analysis)

BÖLÜM 12: Gelişimsel Bilgisayar Programlama

(Evolutionary computer programming)

İndirme Kanalı

[hidepost=0]mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın