Biyoteknolojide Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

Biyoteknolojide Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

Kitabın Orijinal Adı: Separation and Purification Techniques in Biotechnology

Editör(ler)/Yazar(lar): Frederick J. Dechow

Kitap Tanıtımı/İçeriği:

BÖLÜM 1: Giriş

(Introduction)

İçerdiği Bazı Konular: Geri Kazanım Birim İşlemler, Filtrasyon, Santrifüj, Evaporasyon, Kristalizasyon, Kurutma, Geri Kazanım Prosesleri, Çözücü Ekstraksiyon, Elektroforez ve Elektrodiyaliz

BÖLÜM 2: Adsorpsiyon

(Adsorption)

İçerdiği Bazı Konular: Adsorpsiyon İzotermleri – Kinetikleri, Adsorban Çeşitleri (Karbon, Aktif Karbon, Silika Jel, Alümina, Zeolitler, Organik Polimer Adsorbanlar), Adsorban Operasyonları (Ön Muamele, Yığın, Kolon, Yenileme Operasyonları), Adsorpsiyonun Kullanım Alanları (Renk Giderme, Antibiyotikler, Enzimler, Mikroorganizma Adsorpsiyonu, Organik Asitler ve Aminler, Vitamin Adsorpsiyonu, Etanol Adsorpsiyonu)

BÖLÜM 3: İyon Değiştirici

(Ion Exchange)

İçerdiği Bazı Konular: İyon Değiştirici Malzemeleri ve Özellikleri (İşlevsel Gruplar, Gözeneklilik ve Yüzey Alanı, Parçacık Yoğunluğu, Parçacık Boyutu), İyon Değiştirici Prosesleri, Mineral Giderme, Dönüştürme, Saflaştırma, Konsantre Etme, Biyopolimer-Resin Etkileşimleri, Saflaştırma Prosedürleri, Kolon Operasyonları, Sabit Yatak Operasyonları, Sürekli Kolon Operasyonları, Akışkan Kolon Opeasyonları, Biyoteknolojide Kullanımı, Amino Asit Saflaştırma, Antibiyotikler, Farmasötikler ve Organik Asitler, Protein Saflaştırma, Vitaminler, Şarap İşletme, Enzim Sabitleştirme, Katalitik Uygulamalar

BÖLÜM 4: Kolon Kromatografi Prosesleri

(Column Chromatography Processes)

Kromatografi Sınıflandırması, Kromatografik Yöntemler, Kromatografik Ayırma Çeşitleri, Kromatografik Proses Teknikleri, Kromatografik Malzemeler, Endüstriyel Sistemler, Kromatografi Kullanım Alanları, Amino Asit Ayırma, Antibiyotik, Glukoz-Fruktoz Ayırma, Gliserol Saflaştırma, Oligosakkarit Giderme, Peptitler ve Proteinler, Polihidrik Alkol Ayırma.

BÖLÜM 5: Afinite Kromatografisi

(Affinity Chromatography)

Afinite Kromatografisi Teorisi, Denge ve Bağlanma Seçiciliği, Afinite Saflaştırma Kinetikleri, Afinite Kromatografisi Malzemeleri, Destek Malzemeler (Agaroz, Poliakrilamid Jel, Düzgün Gözenekli Cam), Ligandlar, Ligand Seçimi, Afinite Kromatografi Kullanım Alanları (Protein Saflaştırma, İnterferon Saflaştırma, Reseptör Bağlanma Afinite Kromatografisi, İmmüno Afinite Kromatografisi, Afinite Kromatografisi ile Hücre Ayırma)

[hidepost=0]İndirme Kanalı

mediafire.com[/hidepost]

Bir cevap yazın