Biyokimya

Biyokimya

 

Kitabın Orijinal Adı: Biochemistry 5th Ed

Editör(ler)/Yazar(lar): J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer

Basım Yılı:

 

Kitap İçeriği:

 

BÖLÜM 1: Giriş: Biyokimya ve Genomik Çağ

(Prelude: Biochemistry and the Genomic Revolution)

 

BÖLÜM 2: Biyokimyasal Gelişim

(Biochemical Evolution)

 

BÖLÜM 3: Protein Yapısı ve İşlevi

(Protein Structure and Function)

 

BÖLÜM 4: Proteinleri Keşfederken

(Exploring Proteins)

 

BÖLÜM 5: DNA, RNA, ve Genetik Bilgi Akışı

(DNA, RNA, and the Flow of Genetic Information)

 

BÖLÜM 6: Genleri Keşfederken

(Exploring Genes)

 

BÖLÜM 7: Gelişimi Keşfederken

(Exploring Evolution)

 

BÖLÜM 8: Enzimler: Temel Kavramlar ve Kinetik

(Enzymes: Basic Concepts and Kinetics)

 

BÖLÜM 9: Katalitik Stratejiler

(Catalytic Strategies)

 

BÖLÜM 10: Düzenleyici Stratejiler: Enzimler ve Hemoglobin

(Regulatory Strategies: Enzymes and Hemoglobin)

 

BÖLÜM 11: Karbonhidratlar

(Carbohydrates)

 

BÖLÜM 12: Yağlar ve Hücre Zarları

(Lipids and Cell Membranes)

 

BÖLÜM 13: Zar Kanalları ve Pompaları

(Membrane Channels and Pumps)

 

BÖLÜM 14: Metabolizma: Temel Kavramlar ve Tasarım

(Metabolism: Basic Concepts and Design)

 

BÖLÜM 15: Sinyal İletim Yolakları: Bilgi Metabolizmasına Giriş

(Signal-Transduction Pathways: An Introduction to Information Metabolism)

 

BÖLÜM 16: Glikoliz ve Glikoneojenezis

(Glycolysis and Gluconeogenesis)

 

BÖLÜM 17: Sitrik Asit Döngüsü

(The Citric Acid Cycle)

 

BÖLÜM 18: Oksidatif Fosforilasyon

(Oxidative Phosphorylation)

 

BÖLÜM 19: Fotosentezdeki Işık Tepkimeleri

(The Light Reactions of Photosynthesis)

 

BÖLÜM 20: Kalvin Döngüsü ve Pentoz Fosfat Yolu

(The Calvin Cycle and the Pentose Phosphate Pathway)

 

BÖLÜM 21: Glikojen Metabolizması

(Glycogen Metabolism)

 

BÖLÜM 22: Yağ Asiti Metabolizması

(Fatty Acid Metabolism)

 

BÖLÜM 23: Protein Yıkımı ve Amino Asit Katabolizması

(Protein Turnover and Amino Acid Catabolism)

 

BÖLÜM 24: Amino Asitlerin Biyosentezi

(The Biosynthesis of Amino Acids)

 

BÖLÜM 25: Nükleotit Biyosentezi

(Nucleotide Biosynthesis)

 

BÖLÜM 26: Zar Yağlarının ve Steroitlerinin Biyosentezi

(The Biosynthesis of Membrane Lipids and Steroids)

 

BÖLÜM 27: DNA Replikasyonu, Rekombinasyonu ve Onarımı

(DNA Replication, Recombination, and Repair)

 

BÖLÜM 28: RNA Sentezi ve

(RNA Synthesis and Splicing)

 

BÖLÜM 29: Protein Sentezi

(Protein Synthesis)

 

BÖLÜM 30: Metabolizmanın

(The Integration of Metabolism)

 

BÖLÜM 31: Gen İfadesinin Kontrolü

(The Control of Gene Expression)

 

BÖLÜM 32: Duyusal Sistemler

(Sensory Systems)

 

BÖLÜM 33: İmmün Sistem

(The Immune System)

 

BÖLÜM 34: Moleküler Motorlar

(Molecular Motors)

 İndirme Kanalı

[hidepost=0]Mediafire[/hidepost]

Bir cevap yazın