Analitik Teknikler El Kitabı

Analitik Teknikler El Kitabı

 

Kitabın Orijinal Adı: Handbook of Analytical Techniques

Editör(ler)/Yazar(lar): Helmut Günzler & Alex Williams

Basım Yılı: 2001

 

Kitap İçeriği:

 

CİLT I

 

BÖLÜM 1: Analitik Kimya

(Analytical Chemistry: Purpose and Procedures)

.

.

.

BÖLÜM 7: İz Analizleri

(Trace Analysis)

 

BÖLÜM 8: Analitik Kimyada Radyonüklitler

(Radionuclides in Analytical Chemistry)

 

BÖLÜM 9: Enzim ve İmmütestler (İmmünoassayler)

(Enzyme and Immunoassays)

 

BÖLÜM 10: Kromatografinin Temel İlkeleri

(Basic Principles of Chromatography)

 

BÖLÜM 11: Gaz Kromatografisi

(Gas Chromatography)

 

BÖLÜM 12: Sıvı Kromatografisi

(Liquid Chromatography)

 

BÖLÜM 13: İnce Tabaka Kromatografisi

(Thin Layer Chromatography)

 

BÖLÜM 14: Elektroforez

(Electrophoresis)

 

BÖLÜM 15: Kırınım (Difraksiyon) ile Yapısal Analiz

(Structure Analysis by Diffraction)

 

BÖLÜM 16: Ultraviyole ve Görünür Bölge Spektroskopisi

(Ultraviolet and Visible Spectroscopy)

 

BÖLÜM 17: Kızılötesi (IR) ve Raman Spektroskopisi

(Infrared and Raman Spectroscopy)

 

BÖLÜM 18: Nükleer Manyetik Rezonans ve Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi

(Nuclear Magnetic Resonance and Electron Spin Resonance Spectroscopy)

 

CİLT II

 

BÖLÜM 19: Mossbauer Spektroskopisi

(Mossbauer Spectroscopy)

 

BÖLÜM 20: Kütle Spektrometresi

(Mass Spectrometry)

 

BÖLÜM 21: Atomik Spektroskopi

(Atomic Spectroscopy)

 

BÖLÜM 22: Lazer Analitik Spektroskopi

(Laser Analytical Spectroscopy)

 

BÖLÜM 23: X-Işını Floresans Spektrometresi

(X-Ray Fluorescence Spectrometry)

 

BÖLÜM 24: Aktivasyon Analizi

(Activation Analysis)

 

BÖLÜM 25: Analitik Voltametri ve Polarografi

(Analytical Voltammetry and Polarography)

 

BÖLÜM 26: Isıl Analiz ve Kalorimetri

(Thermal Analysis and Calorimetry)

 

BÖLÜM 27: Yüzey Analizleri

(Surface Analysis)

 

BÖLÜM 28: Kimyasal ve Biyokimyasal Algılayıcılar (Sensörler)

(Chemical and Biochemical Sensors)

 

BÖLÜM 29: Mikroskop

(Microscopy)

 

BÖLÜM 30: DNA Analizi için Teknikler

(Techniques for DNA Analysis)

İndirme Kanalı

[hidepost=0]depositfiles[/hidepost]

[hidepost=0]uploading[/hidepost]

Bir cevap yazın